Na środku strony widoczna grafika: jasne koło, na środku koła widoczny znak graficzny firmy OAK w kolorze morskim wyglądający jak przecięty pień drzewa z widoczną warstwą kory naokoło, w środku zamiast słojów drewna odcisk palca. Po lewej stronie koła 5 kresek, okalających koło. po prawe stronie koła trzy kropki połączone kreskami, od każdej kropki odchodzi chmurka-dymek. W dymkach litery O A K. Obok liter rozwinięcie Opieka Odpowiedzialność Otwartość Aktywizacja Aktywne Słuchanie Ambicja Kompetencje Kultura Kreatywność.

O nas

Opieka, Aktywizacja, Kompetencje. Odpowiedzialność, Aktywne słuchanie, Kultura. Otwartość, Ambicja, Kreatywność… To właśnie OAK! Spółka typu non-profit, stworzona przez ludzi, którzy od 2016 roku z pasją i zaangażowaniem budują odpowiedzialny społecznie biznes. W centrum naszych działań zawsze pozostaje CZŁOWIEK. Każdy - bez względu na wiek, płeć, status majątkowy, kolor skóry, orientację seksualną, przynależność religijną, etniczną czy polityczną. Swoją misję realizujemy poprzez wdrażanie działań w odpowiedzi na bezpośrednie potrzeby ludzi. Jesteśmy TU i TERAZ. SŁUCHAMY I SŁYSZYMY. Jeśli możemy zrobić coś dobrego - DZIAŁAMY

Zdjęcie portretowe Anny Zujewskiej

Anna Zujewska

Terapeutka w nurcie TSR, certyfikowany Praktyk Metody Kids' Skills, coach, gerontopedagog. Autorka i koordynatorka wielu projektów, założycielka i prezes OAK Usługi Opiekuńcze. Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci, miłośniczka gór, podróży w nieznane, nocowania pod namiotem z gitarą u boku. Mieszanka wybuchowa różnego typu umiejętności, nieustannie w ruchu, z głową pełną pomysłów. Jej motto życiowe to słowa Alberta Einsteina: „Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi."

Zdjęcie portretowe Małgorzaty Gaul

Małgorzata Gaul

Współwłaścicielka i prezeska spółki OAK Usługi Opiekuńcze, fizjoterapeutka, trenerka pracy, asystentka osób starszych, specjalistka ds. wsparcia osób starszych i ich opiekunów, autorka i koordynatorka projektów. Prywatnie szczęśliwa mama trójki dzieci, właścicielka psa i kota, miłośniczka porządku, diety jarskiej, jazdy na nartach, muzyki na żywo, reportażu i seriali detektywistycznych. Stara się dostrzec coś pozytywnego w każdej sytuacji.

Aktywność

 • Od września 2020 r., wspólnie z partnerem - Stowarzyszeniem Każdy Jest Ważny, realizowaliśmy projekt nr RPWP.07.02.02-30-0017/19 pn. “Opieka Aktywność Kompetencje w gminie Murowana Goślina. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia i ich opiekunów”, współfinansowany ze środków EFS.
  W ramach projektu dla 316 mieszkańców gminy Murowana Goślina, został wdrożony kompleksowy programu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w lokalnej społeczności przez nowo powstałe Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów wraz z Dziennym Domem Pomocy. Formy opiekuńcze realizowane były, w zależności od indywidualnych potrzeb osób i rodzin potrzebujących - w formie całodziennych pobytów z wyżywieniem, teleopieki, pomocy w miejscu zamieszkania, w tym pomocy sąsiedzkiej, konsultacji ze specjalistami (psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, terapeuta, pedagog, logopeda), a także wsparcia wytchnieniowego oraz merytorycznego kierowanego do opiekunów faktycznych. Projekt realizowany był w okresie 01.06.2020 - 29.12.2022 roku, a wartość dofinansowania wynosiła 1 852 936,09 PLN.

  Od 30.12.2022r. w ramach trwałości projektu, zapraszamy wszystkie chętne osoby, do dalszego korzystania (za odpłatnością) ze wsparcia świadczonego w ramach realizacji projektu. Oferujemy 35 miejsc świadczenia usług społecznych: 30 miejsc w Dziennym Domu Pomocy, 5 Opiekunów Osób Niesamodzielnych, w tym specjalistów: Fizjoterapeutę, Dietetyka, Psychologa, Terapeutę, Terapeutę Zajęciowego.

  OFERTA WSPARCIA W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU - MUROWANA GOŚLINA
 • Od 30.06.2020 r. realizowaliśmy projekt nr RPWP.07.02.02-30-0018/19 pn. “Opieka Aktywność Kompetencje w gminie Ryczywół. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia i ich opiekunów”, współfinansowany ze środków EFS. W ramach działania dla 128 mieszkańców gminy Ryczywół, został wdrożony kompleksowy program usług opiekuńczych, świadczonych w lokalnej społeczności , w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, codziennych zajęć w Klubie Seniora, wsparcia wytchnieniowego oraz merytorycznego kierowanego do opiekunów faktycznych. Projekt realizowany był w okresie 30.06.2020 - 31.03.2022 roku, a wartość dofinansowania wynosiła 832 537,08 PLN.

  Zapraszamy do dalszego korzystania (za odpłatnością) ze wsparcia świadczonego w ramach realizacji projektu. Oferujemy 47 miejsc świadczenia usług społecznych: 40 miejsc w Klubie Seniora, wsparcie 4 Opiekunów Osób Niesamodzielnych oraz specjalistów: Fizjoterapeuty, Dietetyka, Psychologa.

  OFERTA WSPARCIA W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU - RYCZYWÓŁ
 • Zrealizowaliśmy kampanię społeczną, w ramach której nakręciliśmy krótkometrażowy film pod tytułem „PUK, PUK - Pytaj Usłysz Korzystaj!” oraz 8 filmików edukacyjnych „Równi/Różni”, poruszających tematykę relacji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami. Filmy stanowią zwieńczenie zadania publicznego pn. „Kampania społeczna PUK, PUK - Pytaj Usłysz Korzystaj!”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł i realizowany był w okresie 01.09.2019-30.11.2019 roku. W tym czasie zbadaliśmy wiedzę osób pełnosprawnych o osobach z niepełnosprawnościami, następnie wspólnie z 40 osobami z niepełnosprawnościami i ich 30 opiekunami faktycznymi opracowaliśmy scenariusze filmów, które następnie nakręciliśmy i zaprezentowaliśmy podczas uroczystej gali. Wszystkie filmy dostępne na stronie www.pytajuslyszkorzystaj.pl oraz na kanale YT OAK UO TV, dedykowane są do bezpłatnego wykorzystania dla edukatorów. BO WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI, CHOĆ RÓŻNI, A ŚWIAT JEST JEDEN - WSPÓLNY!
 • Przyczyniliśmy się do wzrostu jakości życia 300 mieszkańców gminy Rogoźno, w tym niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów. W ramach realizowanych działań w Rogoźnie powstało prężnie działające Centrum Wsparcia Osób Starszych i ich Opiekunów wraz z gabinetem fizjoterapii i psychologa, w którym co tydzień spotykają się uczestnicy lokalnego klubu seniora. Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0067/17, współfinansowany ze środków WRPO 2014-2020 pozwolił również na realizację krótkoterminowych pobytów senioralnych w Mieszkaniu Wspomaganym w Wagrowcu i wdrożenie teleopieki oraz usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób najbardziej potrzebujących pomocy. Opiekunowie faktyczni, którzy na co dzień zmagają się z trudami sprawowania opieki i łączenia jej z codziennymi obowiązkami, uzyskali wytchnienie, a także możliwość do wsparcia psychologicznego, usprawniającego, czy dokształcającego. Projekt realizowany był w okresie 02.07.2018-30.09.2020 roku, a wartość dofinansowania wynosiła 1 079 2441,92 PLN.
 • Objęliśmy wsparciem 60 potrzebujących rodzin z terenu powiatu Wągrowieckiego poprzez zapewnienie dostępu do usług o charakterze zdrowotno-społecznym w miejscu zamieszkania. Działania realizowane były w formie podwykonawstwa na zlecenie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w ramach projektu nr RPWP.07.02.01-30-0028/15, współfinansowanego ze środków WRPO 2014-2020. Od września do grudnia 2018 roku udzielonych zostało ponad 1000 godzin bezpośredniego, spersonalizowanego wsparcia specjalistów - eksperta ds. wsparcia, trenerów aktywności, fizjoterapeutów, logopedy, pedagoga specjalnego, familiologa, seksuologa, psychologa, prawnika.
 • Zorganizowaliśmy kampanię społeczną ECO FASHION DAY, mającą na celu wzrost wrażliwości społecznej na problemy związane z ochroną środowiska oraz łamanie krzywdzących stereotypów związanych ze starzeniem się i postrzeganiem siebie nawzajem przez seniorów oraz osoby z młodszych pokoleń. Kampania stanowiła zwieńczenie projektu “EKO-MOST przez cztery pory życia” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Podczas cyklu międzypokoleniowych warsztatów eko-rozwoju 24 Uczestniczki z gmin Rogoźno i Szamocin pracowały nie tylko nad relacjami, ale też eko-kreacjami. Wartość projektu wynosiła 18 000 PLN. Projekt realizowany był w terminie 01.06.2018-30.09.2018 roku.
 • Przekazaliśmy praktyczną wiedzę 78 opiekunom faktycznym, którzy na co dzień zmagają się z problemami związanymi z całodobową opieką nad osobami z niepełnosprawnościami. Cykl warsztatów zrealizowany został od lipca do października 2018 r. w formie podwykonawstwa na zlecenie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wągrowcu, w ramach projektu nr RPWP.07.02.01-30-0028/15, współfinansowanego ze środków WRPO 2014-2020. Opiekunowie wzięli udział w kursie masażu klasycznego, warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkoleniu opieki nad osobą niesamodzielną w modelu trenera aktywności.
 • Wdrożyliśmy kompleksowy programu usług opiekuńczych w 5 wielkopolskich gminach, wspierając 396 osób, w tym niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych. Nasze działania realizowane były w Rogoźnie, Szamocinie, Wągrowcu, Damasławku i Wapnie, wspólnie z Centrum Kompetencji Grupą Szkoleniowo-Doradczą w ramach projektu RPWP.07.02.02-30-0020/16 współfinansowanego ze środków WRPO 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 2 208 175,57 PLN. W ramach tych funduszy w społecznościach lokalnych wzrosła dostępność do usług wytchnieniowych, opiekuńczych, aktywizacyjnych, integrujących, dokształcających. Uruchomione zostało Centrum Wsparcia Osób Starszych, Mieszkanie Wspomagane, prowadzono 5 Dziennych Domów Pomocy, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, szkolenia dla osób sprawujących wieloaspektową opiekę nad seniorami. Projekt realizowany był w terminie 01.08.2016-31.07.2018 roku.